AV KINNEKULLEKALKSTEN

Kalksten är ett naturmaterial. Olikheter i struktur, ådring och färgnyanser gör materialet levande och är något man får räkna med. Färgprov av sten kan beställas från oss.
        Rödrosig nr1 R Röd nr1
   
Grå 3   Grå 4L   Grå 5L Grå maskinhuggen
     
Röd maskinhuggen   Grå hyvlad   Rödrosig hyvlad Röd hyvlad
     
Grå topphyvlad   Röd topphyvlad   Grå grovhyvlad Röd grovhyvlad
     
Grå logerhuggen   Röd logerhuggen   Grå tandhuggen Röd tandhuggen
     
Röd naturyta   Grå naturyta   Röd rustik Grå rustik
THORSBERG STENHUGGERI AB, 533 94 Hällekis, Tel. 0510-54 00 56 Fax. 0510-54 00 67, Mail. info@thorsberg.se